Mezinárodní soutěžní festival velkých dechových orchestrů

Ve dnech 19. a 20. února 2016 proběhl v Praze již tradiční Mezinárodní soutěžní festival velkých dechových orchestrů. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích dle obtížnosti povinné skladby a celkově se soutěže zúčastnilo kolem 20 těles z Lotyšska, Polska, Litvy, Rakouska, Belgie, Německa a České republiky.IMG_5175

Úroveň soutěžících byla tedy obrovská a Dechový orchestr mladých ze Zlína se s mezinárodní konkurencí popral více než statečně. Začalo to již velmi zodpovědnou přípravou. Osobně si velmi vážím přístupu ke zkouškám souboru z řad většiny muzikantů a také osobní pomoci z řad učitelů a bývalých členů. Repertoár na soutěž byl zvolen tak, aby byl pro orchestr hratelný, na druhou stranu bylo ale potřeba ukázat i sílu a dosaženou úroveň. Mezi soutěžní skladby jsme tak zařadili Polonézu Es dur od Antonína Dvořáka, Na Hradisku pana Jaroslava Bílého, klasiku v podobě Sempre Avanti od Karla Bělohoubka a v neposlední řadě úžasnou skladbu Jaroslava Ježka Bugatti step. O dirigentský pult se podělil Libor Mikl a Petr Černoch a celému tělesu se pak povedlo vybojovat stříbrné pásmo ve střední kategorii.

Osobně mám s této významné a prestižní mezinárodní události příjemný a naplňující pocit, i když zlato je zlato…Nicméně ve mně neustále sílí pocit, že v orchestru je atmosféra a vůle pracovat a zdokonalovat se v oblasti koncertní dechové hudby a mít tak možnost účastnit se nejen mezinárodních soutěžních festivalů, ale mít i možnost se ctí reprezentovat Zlín, Zlínský kraj a potažmo i Českou republiku. Ostatně, toto „dechovka mladých“ předvádí již téměř 70 let. Jednoduše řečeno bychom rádi za podpory města Zlín a Zlínského kraje opět patřili mezi přední tělesa naší kategorie tak, jak tomu bylo v minulosti.

Pořadatelem festivalu byl již tradičně Ipos-Artama Praha pod záštitou Ministerstva kultury ČR ve spolupráci se Sdružením dechových orchestrů ČR. Soutěžní přehlídka se konala ve velmi důstojném prostředí hotely Pyramida v Praze a slavnostní ceremoniál včetně vyhlášení výsledků pak v kongresovém sále Top hotelu Praha. Porota byla tříčlenná, velmi sofistikovaná a erudovaná ve složení Jaroslav Šíp, Josef Kučera a Theo Wolters.

Za velmi důležité považuji i to, a velmi si této skutečnosti vážím, že jako povinná skladba ve střední kategorii zazněla skladba Jaroslava Bílého Na Hradisku. Jaroslav Bílý, skladatel, dlouholetý dirigent VDO, aranžér, organizátor a zakladatel zlínského FEDA a v neposlední řadě držitel Ceny města Zlína si tuto poctu stoprocentně zaslouží.

 

S pozdravem a české koncertní dechové hudbě zdar

Libor Mikl


Loga
Zlín.eu Zlínský kra