Národní šampionát mažoretek ČR – Mistrovství ČR v miniformacích

Letošní soutěžní sezónu pokračujeme velmi úspěšným tažením našich miniformací a poté, co jsme obhájili vítězství i druhé místo v miniformacích na Všetulské hůlce, získali 2. místo v soutěži „O Brněnskou dračici“, zúčastnili jsme se, alespoň pro nás, nejprestižnější soutěže této kategorie, a to Mistrovství ČR v rámci Národního šampionátu twirlingu a mažoretek ČR pořádaného Svazem mažoretek ČR.  Miniformace děti starší sice musela mírně upravit již zažitou choreografii, protože soutěžní řád Svazu mažoretek je opravdu přísný, i tak ale dokázala vybojovat úžasné 2. místo a odváží si nádherné stříbrné medaile! Doufáme, že naše velmi úspěšná sezóna bude pokračovat i nadále a v příštích letech vybojujeme medailí a pohárů mnohem více.  Děkujeme tímto všem rodičům za podporu a vykouzlení úžasné atmosféry nejen na soutěži, ale i na zkouškách nebo přípravě na soutěže.


Loga
Zlín.eu Zlínský kra